Eduardo R. DE LOS SANTOS obituary photo
 
In Memory of

Eduardo R. DE LOS SANTOS

April 6, 1938 - March 23, 2015

Obituary


Eduardo was born on April 6, 1938 and passed away on Monday, March 23, 2015.

Eduardo was a resident of Miami, Florida.